Podsumowanie konferencji „Obudźmy nadzieję – wyzdrowienie jest możliwe!”.

Trzebnica 24 listopada 2016 r.

Więcej

Konferencja Nowy model usług społecznych – porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji

Katowice, 20.09.2016 r.

Więcej

I Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu

Wrocław, 28-29.06.2016 r.

Więcej

Takiego seminarium jeszcze nie było!

Takiego seminarium jeszcze nie było!

Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, 14-15.03.2016 r.

Więcej

Przekaż 1%

Możesz wspomóc rozwój Otwartego Dialogu w Polsce. Dziękujemy za pomoc!

ODA Trzebnica

Zespół odzwierciedlająco-komentujący jako element sieci społecznej w podejściu Otwartego Dialogu

Ważnym elementem w procesie rozwoju podejściu Otwartego Dialogu (ang. ODA: Open Dialogue Approach) okazała się współpraca J. Seikkula z T. […]

Więcej →  

ODA Trzebnica

Kurs „Otwarty Dialog” Wrocław – Kraków

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się kolejne dwa roczne kursy  OTWARTEGO DIALOGU, realizowane w ramach projektu  współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw […]

Więcej →  

Sprawozdanie z pracy zespołu terapeutycznego w podejściu „Otwarty Dialog” z siecią wsparcia społecznego osoby doświadczającej ostrego kryzysu psychotycznego, Poznań, kwiecień – lipiec ’2016

Okoliczności podjęcia pracy (kontekst sytuacyjny) Na początku kwietnia br. ojciec 22-letniego mężczyzny, doświadczającego od kilku dni ostrego kryzysu psychotycznego (wg […]

Więcej →