Organizatorzy wraz z partnerami

Patronat honorowy

“Zdrowie zaczyna się w głowie”

Miejsce: Kampus Wielicki, Wieliczka ul. Marszałka Piłsudskiego 105

Wieliczka, 25-27 września 2018

Opłaty: 

150 zł - opłata standardowa

50 zł - rodziny osób z doświadczeniem i studenci

10 zł - osoby z doświadczeniem

Uwaga: zapisy do 23.09.2018, godzina 18.00

Ramowy program
“Zdrowie zaczyna się w głowie”

25–27.09.2018

Dzień 1: Reforma polskiego systemu zdrowia psychicznego

   9:00 – 10:30   Rejestracja

10:30 – 10:50   Powitanie w imieniu partnerów i przedstawienie idei konferencji – Starosta Wielicki Jacek Juszkiewicz

10:50 – 11:10   Usługi w zakresie zdrowia psychicznego dostępne w społeczności lokalnej: trendy w Europie, Claudia Marinetti 

11:10 – 11:40   Doświadczenia z reformy systemu w Wielkiej Brytanii – John Jenkins

11:40 – 12:10   Przerwa kawowa

12:10 – 12:50   Doświadczenia z reformy systemu w USA – Daniel Fisher

12:50 – 13:20   Doświadczenia z reformy systemu w Czechach - Jan Pfeiffer, Ministerstwo Zdrowia, Czechy

13:20 – 13:50   Dyskusja

13:50 – 14:40   Lunch

14:40 – 15:00   Reforma systemu w Polsce – prof. Jacek Wciórka

15:00 – 15:20   Założenia reformy w Polsce – Marek Balicki

15:20 – 15:40   Wyzwania reformy w praktyce – Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Maciej Pilecki

15:40 – 16:00   Dobre praktyki reformy w Polsce – Szpital Babińskiego – Stanisław Kracik, Anna Depukat

16:00 – 16:30   Partnerski model Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego – Tomasz Rowiński, Mariusz Panek

16:30 – 17:00   Dyskusja i podsumowanie 1-go dnia konferencji

Dzień 2: Empowerment i edukacja jako innowacyjne działania w systemie zdrowia psychicznego

10:00 – 10:15   Inspiracje na dobry początek dnia – Regina Bisikiewicz, Polski Instytut Otwartego Dialogu 

10:15 – 11:00   Empowerment College – innowacyjne działania w kontekście psychiatrii środowiskowej, idea i cele
                                   międzynarodowego projektu – Aleksandra Orzechowska, Mateusz Biernat 

11:00 – 11:45   Jak poprzez edukację wzmocnić głos ludzi doświadczonych – na przykładzie National Empowerment Center
                                   – Daniel Fisher, USA 

11:45 – 12:30   Panel dyskusyjny – Empowerment College w rzeczywistości polskiej psychiatrii – szanse i wyzwania
                                   Małgorzata Trojańska, Sonia Kaczmarczyk, Krzysztof Henczak, Mateusz Biernat, Aleksandra Orzechowska 

12:30 – 13:00   Przerwa kawowa

13:00 – 13:15   Rola Asystenta Zdrowienia w procesie profilaktyki i wsparcia osób zagrożonych kryzysem psychicznym –
                                   Małgorzata Trojańska  

13:15 – 13:30   Asystent Zdrowienia źródłem wsparcia w procesie zdrowienia – Sonia Kaczmarczyk

13:30 – 14:15   Asystent zdrowienia w praktyce – wyzwania: Marcin Laszczak, Klaudia Bułka, Sylwia Menswelt, Justyna
                                   Rzepecka, Krzysztof Henczak, Aleksandra Kożuszek

14:15 – 15:00   Lunch

15:00 – 15:30   Miejsce Asystenta Zdrowienia w Empowerment College – Mateusz Biernat

15:30 – 16:00   Panel dyskusyjny

16:00 – 16:15   Podsumowanie i zakończenie

Dzień 3 : III Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu

   9:00 – 10:00   Otwarty Dialog: Otwarty Dialog zwiększa zasoby klientów i ich rodzin – rezultaty są widoczne po 20-latach
                                  - prof. Jaakko Seikkula

10:00 – 10:30   Otwarty Dialog – fundament budowy Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego – Izabela Ciuńczyk 
                                   wraz z zespołem

10:30 – 12:00   Otwarty Dialog w praktyce

12:00 – 12:20   Przerwa kawowa

12:20 – 12:40   Praktyczna strona Otwartego Dialogu na przykładzie rodziny Adama Biernata z Gliwic (Urszula Biernat i
                                   Aleksandra Laber) 

12:40 – 14:40   Warsztaty Otwartego Dialogu: Jak rozwijać nasze umiejętności dialogu, aby zmobilizować zasoby klientów
                                   i rodzin? – prof. Jaakko Seikkula

14:40 – 15:15   Panel dyskusyjny i zakończenie 

20:00   Bankiet

Hotele w Wieliczce

Leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta oraz systemowa terapia nie jest w Polsce praktyką powszechną, a interes chorego i jego rodziny często przegrywa z inercją psychiatrycznych instytucji. Ważnym krokiem w kierunku zmiany tej sytuacji byłoby wprowadzania podejścia opartego na „Otwartym Dialogu"

- prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Zapisy
Zakończone

Kontakt

Beata Kuśnierz tel. 505 005 552

konferencja@fundacja-leonardo.pl

M:

Organizatorzy i Partnerzy

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo

Powiat Wielicki

Polski Instytut Otwartego Dialogu

EZRA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  

Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Miasto i Gmina Wieliczka

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiegow Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Fundacja Opieka i Troska

Kampus Wielicki

Dom Terapii - krakowska fundacja psychoterapii i rozwoju

Ministerstwo Zdrowia

International Mental Health Collaborative Network

Tel:

Patronat Honorowy: