Seminarium Baner1

Seminarium „Otwarty Dialog w Danii i w Polsce – dobre praktyki, doświadczenia, refleksje”

7 czerwca (sobota) godz. 8.00 – 15.00
Kraków, Teatr w Szpitalu im. J. Babińskiego ul. Babińskiego 29

8.00 – 8.15 Rozpoczęcie seminarium: Regina Bisikiewicz, Anna Przewłocka
– Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu

8.15 – 11.00 Jaana Castella – „Otwarty Dialog w Danii – 13 lat doświadczeń, które warto
wykorzystać w Polsce”
Dania, Open Dialogue Network in Denmark, Region Sjaelland Psykiatrien,
Psykiatrii (sesja w jęz. angielskim z tłumaczem)

11.00 – 11.45 Lunch

11.45 – 14.45 Bożena Piróg, Anna Królicka, Katarzyna Pityńska
„Jak pracować w podejściu Otwartego Dialogu na oddziale zamkniętym dzieci
i młodzieży – nasze doświadczenia”
– Wrocław, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego

Izabella Ciuńczyk, Violetta Południak, Zofia Wiśniewska
„Spojrzenie lekarza psychiatry na Otwarty Dialog”
– Koszalin, Środkowopomorskie Centrum Zdrowia Psychicznego MEDISON

Iwona Jeziorska, Aldona Krawczyk
„Wyzwanie – Otwarty Dialog w Ośrodku Terapii w Środowisku”
– Warszawa, Ośrodek Terapii w Środowisku przy I Klinice Psychiatrycznej
Instytutu Psychiatrii i Neurologii

14.45 – 15.00 Podsumowanie seminarium: Regina Bisikiewicz, Anna Przewłocka.

Prelegenci są uczestnikami międzynarodowego projektu „Europejskie partnerstwo na
rzecz rozpowszechniania praktyk Otwartego Dialogu w procesie leczenia pacjentów w psychozie” (Projekt Partnerski Leonardo da Vinci, 2013 – 2015).

Otwarty Dialog:
Podejście terapeutyczne „Otwarty Dialog” zostało stworzone w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterpautę) i Brigittę Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół w szpitalu Keropudas w Finlandii. Rozwinęli oni system leczenia skoncentrowany na rodzinie, zakładający szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu, dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz postrzeganie leczenia jako procesu wykorzystującego różne metody terapeutyczne.

Jest to program wprowadzany w wielu krajach Europy: Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Norwegia, a także poza jej granicami np w USA. Posiada najlepsze wyniki leczenia psychoz
w stosunku do innych podejść terapeutycznych. Pozwala uniknąć nawracających pobytów
w szpitalu, utrzymać remisję objawową i zachować pracę lub inną dotychczasową aktywność. Przygotowuje do wprowadzenia Narodowego Programu Leczenia Schizofrenii w Polsce.

Organizatorzy:
Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu – koordynator międzynarodowego projektu „Europejskie partnerstwo na rzecz rozpowszechniania praktyk Otwartego Dialogu w procesie leczenia pacjentów w psychozie” (Projekt Partnerski Leonardo da Vinci).

Zgłoszenia do dnia 03.06.2014
poprzez stronę: www.otwartydialog.pl oraz f-leonardo@wp.pl tel. 12 686 91 22
Koordynator: Marek Kot

 

 

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl