Centrum umacniania

Otwarty Dialog – sposób na nieuleczalną chorobę?

Powszechny mit głosi, że schizofrenia jest nieuleczalną chorobą, związaną z długoterminową hospitalizacją w szpitalu psychiatrycznym. Tymczasem już w latach 80 XX wieku specjaliści z Finlandii opisali jeden z najefektywniejszych na świecie sposobów walki z psychozą i kryzysami psychicznymi. Jest to podejście Otwartego Dialogu, której celem jest szybka interwencja terapeutyczna, praca z rodziną i siecią społeczną pacjenta, a w rezultacie uniknięcie leczenia w szpitalu.

Badania pacjentów leczonych tą metodą wykazały, że w ciągu 5 lat 82% z nich nie doświadczało żadnych utrzymujących się objawów, a 86% wróciło na studia lub do pracy (lub procesu jej poszukiwania). Takich rezultatów nie zanotowano dotychczas nigdzie na świecie!

Fundacja „Polski Instytut Otwartego Dialogu” aktywnie działa by ten sposób leczenia mógł być także dostępny w naszym kraju. Propozycją dostosowaną do polskich warunków byłoby utworzenie w każdym powiecie ”Centrum Umacniania i Zdrowienia”, nie tylko integrującego instytucje z obszaru Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, ale także uwzględniającego zaangażowanie rodziny, szkoły czy zakładu pracy. Centrum będzie wykorzystywało Otwarty Dialog

Autorski projekt „Centrum Umacniania i Zdrowienia” wypełnia wszystkie założenia aktów normatywnych i postanowień dotyczących zdrowia psychicznego m.in. Światowej Organizacji Zdrowia i Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

W ramach projektu pilotażowego fundacja planuje otworzyć dwa takie Centra: jedno w Trzebnicy (woj. dolnośląskie), a drugie w Wieliczce (woj. małopolskie). Powodzenie projektu pilotażowego da początek dla długo oczekiwanych zmian w polskiej psychiatrii.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl