Depresja – jak możesz pomóc osobie chorującej

Pomóc osobie z depresją nie jest łatwo. Bardzo dobre wyniki leczenia chorób psychicznych uzyskuje metoda Otwartego Dialogu. Dowiedź się więcej.

Depresja – zrozumieć chorobę

Depresja – choroba znana i nieznana. Mówimy o niej często, ale czy ze zrozumieniem? Globalnie na depresję choruje już 350 milionów osób.   W Polsce około półtora miliona. Jednocześnie pojęcie depresji jako kryzysu psychicznego nadal nie jest powszechne. Zbyt często bagatelizujemy oznaki depresji, a jej fizyczne objawy przypisujemy innym dolegliwościom. Spychamy ją na kark stresu. Gdy jednak dojdzie do diagnozy, okazuje się , że nic o depresji nie wiemy. A jeszcze mniej o tym, jak pomóc osobie z depresją. 
W Polskim Instytucie Otwartego Dialogu ( PIOD ) zajmujemy się pomocą i psychoedukacją w obszarze leczenia chorób psychicznych, a więc i depresji. Promujemy podejście wsparcia kryzysów psychicznych opartych na współpracy z rodziną, głęboko osadzoną w sieci społecznej chorego. Jeśli ktoś z Twoich bliskich został zdiagnozowany z depresją, możesz mu pomóc. 

Dlaczego depresja dotknęła bliską mi osobę?

Kiedy depresja dotyka bliską nam osobę, szukamy jej przyczyn. Również w sobie. Warto w tym momencie uświadomić sobie, że jest to kryzys psychiczny wynikający z  współdziałania kilku różnych czynników: 

  • biologicznych (np. chorób lub czynników genetycznych);
  • psychologicznych (np. długotrwałego stresu);
  • kulturowych (np. złej sytuacji materialnej,ekonomicznej, mieszkaniowej lub braku sieci społecznej).

Depresja nie jest niczyją „winą”. Nie może być również rodzinnym „taboo” – chorobą, o której się głośno nie mówi lub, co gorsza, wstydzi. Jest po prostu chorobą, a rodzina i otoczenie ma siłę, aby pomóc osobie w kryzysie psychicznym odzyskać zdrowie. 

Wyzwania z jakimi się spotkasz, gdy chcesz pomóc osobie z depresją

Pomoc osobie z depresją nie należy do łatwych. Możesz być pierwszą osobą, która dostrzeże, że ktoś bliski Tobie choruje. Na co zwracać uwagę? 

  • spadek energii i ciągłe zmęczenie
  • smutek, zły nastrój, drażliwość utrzymujące się przez większość dnia przez ponad dwa tygodnie;
  • obojętność – również wobec rzeczy, które Twojej bliskiej osobie sprawiały do tej pory radość;
  • zaburzenia snu np. bezsenne noce lub ciągłe zmęczenie w ciągu dnia;
  • płaczliwość;

Pamiętaj, że pomoc osobie z depresją nie jest prosta. Twoje próby pomocy mogą zostać odrzucone. Zwykłe pocieszanie, motywowanie i wymyślanie rozrywek nie są remedium na chorobę psychiczną. Dlatego nie bój się poprosić o wsparcie i pomoc.  

Wybór podejścia leczenia depresji – dlaczego Otwarty Dialog?

Podejście Otwartego Dialogu to całościowy model opieki zdrowotnej zorientowany na pracę z osobą w kryzysie psychicznym, z jego rodziną oraz siecią społeczną. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, w których opieka jest organizowana i adresowana głównie na poziomie indywidualnej jednostki, w Otwartym Dialogu mobilizujemy i angażujemy osoby najbliższe pacjentowi, które aktywnie uczestniczą w procesie jego zdrowienia. Taki sposób leczenia depresji jest w wielu krajach Europy alternatywą dla metod opierających się jedynie na indywidualnej terapii pacjenta.   
 Podejście Otwartego Dialogu zostało po raz pierwszy opracowane w Finlandii w latach 80 przede wszystkim dla osób cierpiących na psychozę. W tym czasie Finlandia mała jeden z najwyższych odsetków schizofrenii w Europie. Dziś jest liderem wśród krajów z najwyższą wyleczalnością tej choroby. Obecnie podejście Otwartego Dialogu pilotowane jest w wielu systemach służby zdrowia w całej Europie i Stanach Zjednoczonych i stosowana wobec wielu osób w kryzysach psychicznych.

Pomoc w depresji – OD w praktyce

Nieprzypadkowo nasza fundacja nazywa się Polskim Instytutem Otwartego Dialogu. To właśnie otwarty dialog jest istotą terapii w przypadku depresji oraz innych kryzysów psychicznych.  

W praktyce pomoc osobom z depresją opieramy na regularnych spotkaniach terapeutycznych. Odbywają się one często w domu samego pacjenta. W spotkaniach uczestniczy nie tylko terapeuta i lekarz, ale też najbliżsi pacjenta – klienta, jego przyjaciele, pedagog, pracownik socjalny –  w skrócie: osoby, które wraz z chorym doświadczającej kryzysu jego zdrowia psychicznego. Tworzą oni wspólnie zespół terapeutyczny. Osoba w kryzysie psychicznym i główni uczestnicy spotkań wspólnie omawiają kryzysową sytuację, zbierając informacje o problemie. Na ich podstawie opracowują plan leczenia.  Wszystkie decyzje są podejmowane otwarcie na forum. Nic nie dzieje się bez aktywnego uczestnictwa osoby w kryzysie i jego grupy terapeutycznej. Dialog, choć animowany przez terapeutę, ma charakter demokratyczny. Co ważniejsze, model wzmacnia poczucie pewności siebie pacjenta oraz mocy sprawczej nad procesem zdrowienia. 
 Otwarty dialog nie jest przeciwny stosowaniu lekarstw. Jednak podczas gdy  podstawą standardowego leczenia depresji jest zwykle medycyna i środki farmakologiczne, podstawą terapii PIOD jest otwarty dialog.

Jeśli chcesz skorzystać z podejścia OD i pomóc choremu na depresję

Zadzwoń do nas.  Fundacja Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu prowadzi telefon wsparcia kryzysowego. Skontaktujemy Cię z koordynatorem podejścia OD najbliżej miejsca Twojego zamieszkania. Podpowiemy w jaki sposób stworzyć grupę terapeutyczną. 
 Na terenie Wrocławia możliwe jest także uzyskanie pomocy terapeuty i zaproszenie go na sesję w podejściu Otwartego Dialogu.

Tel. +48 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl
Krzysztof Henczak – Koordynator Asystent Zdrowienia


Wesprzyj nas!

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl