PROJEKT ZREALIZOWANY! Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie Asytent Zdrowienia

 

 

 _____________________________________________________

fundusze-europejskieministerstwo-rozwoju-logounia-europejska-logo

PROJET ZREALIZOWANY!
Nowy zawód: Ekspert przez Doświadczenie (EX-IN)

Projekt ma na celu aktywizację społeczną i zawodową 100 osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, województwa dolnośląskiego, województwa mazowieckiego i województwa zachodniopomorskiego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy kompetencji oraz umiejętności zawodowych i społecznych uczestników, jednocześnie zwiększając ich szansę na zatrudnienie.  Projekt jest realizowany od września 2016 roku do lutego 2019 roku.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza mieszkańców z  całej Polski, spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Nowy Zawód: Ekspert przez doświadczenie („EX-IN”)”.

Kandydaci do udziału w projekcie:

 • są osobami w wieku 18 – 67 lat,
 • zamieszkują teren woj. dolnośląskiego,
 • są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego(schizofrenia, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa),
 • są osobami nie pracującymi

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo dolnośląskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników.

Uczestnikom oferujemy:

 • udział w specjalistycznym kursie zwiększającym kompetencje i umiejętności społeczne, przygotowujący do roli Instruktora Zdrowienia – pełnomocnika dla osób chorujących psychicznie
 • udział w sesjach i spotkaniach z psychologiem
 • udział w sesjach poradnictwa rodzinnego
 • staże zawodowe w placówkach związanych z pomocą społeczną i opieką zdrowia
 • stypendia stażowe
 • możliwość podjęcia pracy po ukończonym kursie i odbyciu stażu

Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław, Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.

Kontakt:
warsztatyaz@otwartydialog.pl
Telefon:+48 698 761 774

poniedziałek , środa 9.00-16.00
wtorek, czwartek 9.00-14.00
piątek 9,00-15.00

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: www.otwartydialog.pl

Regulamin i dokumenty dla osób zgłaszających się na warsztaty Ekspert przez Doświadczenie:

​Regulamin 4.3 100 UWAZ.docx

Formularz zgłoszeniowy do projektu uczestnicy​​.docx

Oświadczenie o braku zatrudnienia.docx

Nowy Zawód: Ekspert przez Doświadczenie („EX-IN”) jest projektem, w który zaangażowała się Fundacja „Leonardo” wraz z Partnerami: Polskim Instytutem Otwartego DialoguUniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Stowarzyszeniem Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 zarządzanego przez Ministerstwo Rozwoju.

Projekt realizuje dwa główne cele:

 • wspomaganie aktywizacji zawodowej 100 osób bezrobotnych z doświadczeniem kryzysu psychicznego
 • wprowadzenie do Polski modelu nowego zawodu „Ekspert przez doświadczenie” – Instruktora Zdrowienia na podstawie modelu EX-IN wypracowanego i przetestowanego w Niemczech

Model „EX-IN” (ang. Experianced Involvement) zakłada, że osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego (np. psychozy, zaburzeń nastroju etc.) po przebyciu stosownego przeszkolenia będą wspomagać pracę zespołów terapeutycznych w zakresie zdrowia psychicznego. Ich niepowtarzalne doświadczenia związane z przezwyciężaniem kryzysu i wiedza na temat problemów psychicznych stanowią źródło informacji oraz nadziei dla osób chorujących, dla których absolwenci EX-IN, w Polsce Instruktorzy Zdrowienia, będą asystentami w procesie zdrowienia. Ponadto elementy samorozwojowe kursu wpływają na lepsze rozumienie siebie, a praca w grupie daje ciągłe wsparcie i możliwość poszerzania własnych kompetencji. Opisany model jest z powodzeniem stosowany w różnych krajach Europy m.in. Niemczech, Szwajcarii, Finlandii i Wielkiej Brytanii.

W naszym Projekcie realizujemy szkolenia nie tylko dla osób doświadczonych kryzysem psychicznym, ale również dla kadry trenerskiej, która będzie mogła prowadzić kursy Instruktora Zdrowienia w Polsce.
Docelowo planujemy nawiązać współpracę z kilkunastoma krajowymi instytucjami, które przyjmą uczestników kursu Instruktora Zdrowienia na staże, a następnie zaproponują im zatrudnienie w roli asystentów w procesie zdrowienia w swoich strukturach. Zakładamy, że w przeciągu najbliższych lat Instruktor Zdrowienia zostanie pełnoprawnym zawodem, a osoby pracujące na takich stanowiskach przyczynią się do zmniejszenia stygmatyzacji osób chorujących psychicznie w społeczeństwie, wdrożą dobre praktyki w instytucjach związanych ze zdrowiem psychicznym, a także będą odpowiedzialne za edukację w zakresie zdrowia psychicznego.”

WARSZTATY BĘDĄ PROWADZONE W SOBOTY, NIEDZIELE I PONIEDZIAŁKI W GODZINACH OD 10.00 DO 18.00

Sala szkoleniowa w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy przy ul. Prusickiej 12, 55-100 Trzebnica

Terminy poszczególnych modułów warsztatów Instruktor Zdrowienia (Ex-In):

 1. 10,11,12.06.2017  – moduł I
  .
 2. 15,16,17,07.2017 – moduł II
 3. 26,27,28.08.2017 – moduł III
 4. 16,17,18,09.2017 – moduł IV
 5. 23,24,25.09.2017 – moduł V
 6. 7,8,9.10.2017 – moduł VI
 7. 21,22,23.10.2017 – moduł VII
 8. 4,5,6.11.2017 – moduł VIII
 9. 18,19,20.11.2017 – moduł IX
 10. 9,10,11.12.2017 – moduł X  fundacja@otwartydialog.pl

Wyniki rekrutacji Na warsztaty Ekspert przez doświadczenie – Instruktor Zdrowienia

1.Paulina M. PESEL 850822XXXXX 10 pkt.
2.Magdalena O. PESEL 930926XXXXX 10 pkt
3.Arkadiusz S. PESEL 710721XXXXX 10 pkt.
4.Krzysztof H. PESEL 720411XXXXX 16 pkt.
5.Lucyna J. PESEL 570921XXXXX 17 pkt.
6.Joanna G. PESEL 880802XXXXX 10 pkt.
7.Agata Ś. PESEL 690827XXXXX 10 pkt.
8.Krystyna J. PESEL 500702XXXXX 14 pkt. 
9.Jolanta Ć. PESEL 600505XXXXX 17 pkt.
10.Agnieszka B. PESEL 720625XXXXX 10 pkt.
11.Agnieszka P. PESEL 780120XXXXX 13 pkt.
12.Anna L. PESEL 750621XXXXX 13 pkt.
13.Daniel W. PESEL 911220XXXXX 10 pkt.
14.Daria R. PESEL 801024XXXXX 10 pkt.
15.Maciej W. PESEL 910410XXXXX 10 pkt.
16.Marzena O. PESEL 801104XXXXX 10 pkt.
17.Miłosława W. PESEL 730401XXXXX 13 pkt.
18.Dariusz K. PESEL 730225XXXXX  10 pkt.
19.Edyta S. PESEL 80.0507XXXXX  13 pkt.
20.Jolanta R. PESEL 620621XXXXX 14 pkt.
21.Renata J.PESEL 750407XXXXX 10 pkt.

22.Maja K. PESEL 900220XXXXX 10 pkt.
23.Dariusz D.PESEL 881222XXXXX 13 pkt.
24.Joanna L. PESEL 730923XXXXX 13 pkt.
25.Justyna Rz. 780517XXXXX  13 pkt.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl