Obudzmy Nadzieje 01

I Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej – „Obudźmy nadzieję!”

W dniach 17–18.10.2011 r. odbyło się I Wrocławskie Forum Psychiatrii Środowiskowej pod hasłem „Obudźmy nadzieję”, zorganizowane przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii i fundację Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości, przy współpracy wrocławskiej Filii Sekcji Psychiatrii Środowiskowej PTP oraz kilku innych instytucji. Tym samym Wrocław dołączył do kilku polskich miast, a szczególnie Krakowa, które od lat budują psychiatrię środowiskową na swoim terenie. Dostrzegając wagę problemu ludzi cierpiących na choroby psychiczne i ich rodzin, a także wysiłki lekarzy i terapeutów, którzy niosą im pomoc honorowy patronat nad spotkaniem objęli: Arcybiskup Metropolita Wrocławski Marian Gołębiewski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Rafał Jurkowlaniec, Prezydent Miast Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Wojewoda Dolnośląski Marek Skorupa.

Forum zgromadziło ponad 300 osób: beneficjentów (osoby zdrowiejące), ich rodziny, lekarzy psychiatrów i terapeutów, którzy przyjechali do Wrocławia z różnych miast i krajów: Polska (Kraków, Myślenice, Szczecin, Rzeszów, Warszawa i Wrocław), Norwegia.

Forum rozpoczęła dr Ewa Bartecka-Piłasiewicz – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii – przedstawiając „Dorobek 10 lat budowania Psychiatrii Środowiskowej na Dolnym Śląsku”. Oto program obu dni:

obudzmy_nadzieje_01

Dzień 1

„Obudźmy nadzieję” – prof. Jacek Wciórka, Warszawa
prof. Jacek Wciórka – prezentacja

„Moja droga do zdrowia” – Edyta Jarosz, Rzeszów
Edyta Jarosz – prezentacja

„Człowiek potrzebuje zaufania” – Anna Liberadzka, Kraków

„Nowa rola pacjenta w leczeniu i zdrowieniu” – dr Andrzej Cechnicki, Kraków
dr Andrzej Cechnicki – prezentacja

„Hotel U Pana Cogito – miejsce pracy, rozwoju i zdrowienia”– Agnieszka Lewonowska-Banach, Kraków
Agnieszka Lewonowska-Banach – prezentacja

„Jestem tam gdzie mój pacjent” – dr Marta Cichońska, Myślenice
dr Marta Cichońska – prezentacja

„Jak poprawić jakość życia beneficjentów” – dr. Patryk Piotrowski, AM Wrocław

obudzmy_nadzieje_16

Dzień 2

„Moje doświadczenie zdrowienia”- Arnhild Lauveng, Norwegia
Arnhild Lauveng – prezentacja

„Trójprzymierze terapeutyczne – potęga współpracy”- prof. Bogdan de Barbaro, Kraków
Bogdan de Barbaro – prezentacja

„Na końcu tunelu jest zawsze światło” – Aleksandra Kożuszek, Wrocław
Aleksandra Kożuszek – prezentacja

„Odporność psychiczna – czym jest i jak ją wzmacniać” – dr Aleksander Beszłej, Wrocław
Aleksander Beszłej – prezentacja

„Akcja Róża” i „to normalne być innym” – Robert Chmielewski Gdańsk

„Zintegrowany system środowiskowego wsparcia” – Jerzy Tokaj, Gdańsk
Jerzy Tokaj- prezentacja

„Nadzieja w zdrowieniu” – o. Marek Krysztopik OP, Szczecin

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Po każdym bloku wystąpień odbywała się, zazwyczaj bardzo żywiołowa dyskusja, panelowa z udziałem zaproszonych osób oraz publiczności. Aż szkoda, że czas przeznaczony na te rozmowy mijał tak szybko. Skład uczestników paneli w sposób symboliczny przedstawia jedno z głównych przesłań Forum. Otóż za każdym razem zapraszano przedstawicieli trzech środowisk: beneficjentów, rodziny oraz lekarzy i terapeutów. Psychiatria środowiskowa bowiem opiera się na ścisłej współpracy tych trzech grup, profesor de Barbaro nazywa tę współpracę „trójprzymierzem terapeutycznym”. I wydaje się, że tylko takie „trójprzymierze” może pomóc zarówno beneficjentom, którzy stają w obliczu zmagań z chorobą, jak i ich rodzinom, często zagubionym, bezradnym i pogrążonym w poczuciu winy w obliczu cierpienia bliskiej osoby. Paradoksalnie „trójprzymierze” może pomóc także samym terapeutom, którzy dzięki takiej organizacji leczenia mogę nieść realną pomoc i widzieć efekty swoich zabiegów obserwując i wspierając poczynania beneficjenta w jego środowisku.

Forum odbyło się pod znamiennym hasłem „Obudźmy nadzieję”. Budzące nadzieję były przede wszystkim świadectwa osób zdrowiejących, które dzieliły się z uczestnikami swoją walką, swoimi zwycięstwami i swoimi porażkami. Ich przesłanie było jednoznaczne: trzeba wierzyć, że „na końcu tunelu jest zawsze światło”. Tę wiarę starali się obudzić nie tylko w beneficjentach, ale i ich rodzinach. Bardzo poruszające było świadectwo Norweżki, Arnhild Lauveng, która przez dziesięć lat cierpiała na schizofrenię i której udało się wyjść z choroby, odzyskać zdrowie. Arnhild jest absolwentką psychologii, teraz sama niesie nadzieję i pomoc swoim pacjentom pracując jako psycholog kliniczny, a także wielu ludziom prowadząc wykłady na całym świecie.

Według Międzynarodowej Organizacji Zdrowia „nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”, dlatego bardzo cenne dla wszystkich uczestników Forum było wystąpienie dr Aleksandra Beszłeja „Odporność psychiczna – czym jest i jak ją wzmacniać?”. Nadzieja, jak pięknie powiedział w swoim inaugurującym forum wystąpieniu profesor Wciórka, jest jedną z trzech cnót, obok wiary i miłości. Wiara daje siłę do walki, nadzieja jest impulsem do działania. A miłość? Miłość potrzebna jest do tego, aby pacjent uwierzył w siebie, aby chciał o siebie zawalczyć. Wsparcia w tej walce mogą udzielić mu lekarze i terapeuci, a rodzina może okazać mu miłość, budując zaufanie, umacniając jego współudział w procesie zdrowienia oraz jego współodpowiedzialność za siebie.

Przygotowała: Małgorzata Sakwerda

Sponsorzy FORUM:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocław

Dolnośląski Urząd Marszałkowski

Klub Śląskiego Okręgu Wojskowego

Organizatorzy:

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości – Fundacja

Sekcja Psychiatrii Środowiskowej PTP, Filia wrocławska

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wrocław

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział wrocławski

Stowarzyszenie „Otwarty Krąg”

Koordynator projektu „Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi”

Klikając na poniższy link możesz odsłuchać audycje na temat forum:

http://www.charaktery.eu/do_posluchania.html

Klikając na poniższe linki możesz zapoznać się z instytucjami wspierającymi osoby po kryzysach psychicznych działające na terenie Dolnego Śląska oraz z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego:

Instytucje wspierające osoby z zaburzeniami psych.(exel)

Informator zdrowie psychiczne 2011 (PDF)

NPOZP (PDF)

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl