Kurs „otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”, 2022

POLSKI INSTYTUT OTWARTEGO DIALOGU OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA :
ZAPIS NA KURS REJESTRACJA

Kurs 1 roczny „otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Fundacja przeprowadziła w okresie 2013 – 2021 r. dziesięć rocznych kursów Otwartego Dialogu, w których łącznie uczestniczyło 300 osób.Organizatorzy:Fundacja „Polski Instytut Otwartego Dialogu”Fundacja “Polski Instytut Otwartego Dialogu” – lider projektów międzynarodowych i krajowych służących przeniesieniu do Polski –  unikalnego w skali światowej,  systemu leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, skoncentrowanego na rodzinie i sieci społecznej osoby doświadczającej kryzysu
SZANOWNI PAŃSTWO,W sierpniu 2019 roku zorganizowaliśmy w Warszawie międzynarodową konferencję, która zgromadziła– po raz pierwszy w Polsce,  praktyków i  entuzjastów podejścia Otwartego Dialogu z całego świata.Wiele osób zgłosiło wówczas chęć bliższego poznania zasad pracy w tym podejściu, aby włączyć się w trwającą w Polsce reformę systemu zdrowia psychicznegoWychodząc naprzeciw tym potrzebom przygotowaliśmy kolejną edycję 8-modułowego kursu pn.“Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu zdrowia psychicznego”,
który rozpocznie się w maju 2022 na platformie Zoom.
Zapraszamy do udziału w kursie:  
lekarzy psychiatrów, lekarzy rodzinnych, psychologów, psychologów klinicznych, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, pedagogów, pielęgniarki, pracowników socjalnych, kuratorów społecznych, doradców zawodowych, rodziny osób doświadczonych problemem zdrowia psychicznego, a także asystentów zdrowienia.

Czas trwania maj – grudzień 2022
Na kurs składa się 8 modułów. Każdy moduł to 12 godzin (po 45 minut)

Opłata za kurs wynosi 4800 zł.
Termin zapisów do 30.04.2022.
Miejsce:
Platforma Zoom

REJESTRACJA
Otwarty Dialog: Podejście terapeutyczne „Otwarty Dialog” stworzył w latach osiemdziesiątych XX wieku przez prof. Jaakko Seikkulę (psychoterapeutę) i Brigittę Alakare (psychiatrę) oraz ich zespół w szpitalu Keropudas w Finlandii. Rozwinięty system leczenia skoncentrowanego na rodzinie, zakładający szybką interwencję we wczesnej fazie leczenia, leczenie u indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny oraz postrzeganie leczenia jako procesu stosującego różne metody terapeutyczne Skuteczność „Otwartego Dialogu” dostępne w Finlandii na podstawie badań kontrolnych przeprowadzonych wśród osób po pierwszej psychozie. Efektem takiego leczenia był znacznie szybszy powrót do zdrowia (nawroty jedynie u 24% pacjentów w grupie do 71% w grupie leczniczej tradycyjnie) i do zatrudnienia (81% w grupie do 43%). W ciągu 5 lat aż 86% Używane leczone metody „Otwartego Dialogu” wróciło do poprzedniej aktywności – studia, praca lub jej poszukiwania. (prof. Jaakko Seikkula, Uniwersytet Jyväskylä, Finlandia)

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl