Mental Health Europe

Mental Health Europe (MHE) z siedzibą w Brukseli, jest organizacją pozarządową zrzeszającą stowarzyszenia, organizacje i jednostki działające w obszarze systemu zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w Europie. MHE wypełnia lukę pomiędzy 73 organizacjami, które są jej członkami, a instytucjami Europejskimi, angażując ich we wszystko, co dzieje się na poziomie Unii Europejskiej. Polski Instytut Otwartego Dialogu jest członkiem MHE od 1.07.2015 roku.
.
Więcej informacji otrzymać można na stronie: mhesme.org.
.
Każdego miesiąca MHE przygotowuje Newsletter.
Numer bieżący:
.
.
____________________________________________________________________
.
Press Release
.
rok 2017
Autonomy, choice and the importance of supported-decision making for persons with psychosocial disabilities

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl