DSC 0176 1

Ministerstwo Rozwoju toruje drogę dla zmian.

Takiego seminarium jeszcze nie było!
Dwa dni (14-15 marzec) trwał w Ministerstwie Rozwoju  DIALOG pomiędzy przedstawicielami Europejskiej Grupy Ekspertów, członkami Komisji Europejskiej i pracownikami Urzędów Marszałkowskich z całego kraju. Naszą fundacje reprezentowała Regina Bisikiewicz.
CELEM seminarium było zbudowanie wiedzy nt procesu przejścia z systemu instytucjonalnego na system oparty na społeczności lokalnej.
Kogo dotyczy ten temat?
– dzieci z pieczy zastępczej
– osób z problemami zdrowia psychicznego
– osób z niepełnosprawnośćią
– seniorów
EFEKTY seminarium będą widoczne już wkrótce w regionalnych konkursach RPO.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl