AZ

Nadzieja że wyzdrowienie jest możliwe w systemie zdrowia psychicznego.

Jak znalazłem się w systemie zdrowia psychicznego.

Krzysztof Henczak, mieszkam w Lesznie, Jestem Asystentem Zdrowienia Koordynatorem w Fundacji Polskim Instytucie Otwartego Dialogu.

W systemie zdrowia psychicznego znalazłem się poprzez swój wypadek, który miałem w pracy. Mając 26 lat doznałem ciężkiego urazu głowy i moje życie zmieniło się w jednym dniu gdzie stałem się osobą niepełnosprawną psychofizycznie

Kim jest Asystent Zdrowienia?

Zawód Asystenta zdrowienia polega na wspieraniu osób, które doświadczają kryzysu psychicznego, którzy z niego wychodzą, na dzieleniu się z podopiecznymi swoimi doświadczeniami, swoimi sposobami na dbanie o zdrowie. Asystenci zdrowienia są dla osób w kryzysach psychicznych przykładem, że można sobie poradzić z kryzysem, że wrażliwość osób ze skłonnościami do kryzysu, może być atutem, że można ją pozytywnie wykorzystać a nie tylko być jej ofiarą. Asystenci zdrowienia wspierają też bliskich osób przechodzących przez kryzys. Opowiadają im, jak kryzys wygląda z perspektywy pacjenta. Tłumaczą jak ważne jest okazywanie pacjentom pozytywnych emocji. Mówią, że często kryzys bliskiej osoby wymaga cierpliwości jej otoczenia. Warto wiedzieć, że w wielu przypadkach choroba kończy się na jednym lub dwóch epizodach, że żeby z nią walczyć należy pilnować odpoczynku, regularnego odżywiania się, dbania o swoje więzi z ludźmi. Dbania o te relacje można uczyć się dzięki psychoterapii, ale też dzięki kontaktowi z asystentami zdrowienia. Niemal za każdym zdrowieniem stoi jakaś osoba. To może być siostra, matka, mąż, ale też psychiatra, psycholog czy asystent zdrowienia. Asystenci zdrowienia wierzą w swoich podopiecznych. Dają nadzieję, że wyzdrowienie jest możliwe

Jak długo Ty przygotowywałeś się do tej roli? Jak uzyskałeś certyfikat?

Jak rola AZ jest umocowana w ustawodawstwie polskim?

Do roli Asystenta Zdrowienia przygotowywałem się tak naprawdę od 20 lat poznając swoje doświadczenia, przez które przechodziłem podczas swojej traumy psychofizycznej. 

Jako Asystent Zdrowienia ukończyłem najlepszy Uniwersytet, jakim jest moje własne Życie.

Jestem ekspertem przez swoje doświadczenie. Dzięki temu, przez co sam przeszedłem, zdobyłem zdolność rozumienia i współodczuwania tego, czego doświadczają osoby w kryzysach psychicznych. Dzięki temu mogę nawiązać z osobami w kryzysach mocną więź, być dla niego ścianą wspinaczkową, partnerem, oparciem, dzięki któremu pacjentowi łatwiej zdrowieć. Osoby w kryzysach widzą we mnie człowieka, który go rozumie. Wielu ludzi w kryzysie traci więzi z przyjaciółmi i rodziną. W takiej sytuacji rola asystenta zdrowienia, jako rzecznika wzajemnego, jest nie do przecenienia w umacnianiu systemu zdrowia psychicznego.

Certyfikat uzyskałem po skończonym stażu, który odbywałem w Centrum Zdrowia Psychicznego HCP w Poznaniu.

Z tego, co wiem, Asystenci są członkami zespołu, który podejmuje prace terapeutyczną z osobą doświadczającą problemów i z jej rodziną czy siecią społeczną?

 Jak możesz pomóc osobie, która przeżywa kryzys psychiczny?

 Podaj przykład konkretnej sytuacji/spotkania.

My ludźmi w kryzysie opiekujemy się i wspieramy ich, ale ich nie leczymy. Nie możemy ich, więc nazywać swoimi pacjentami. Odbywałem swój staż na oddziale psychiatrycznym, całodobowym dla mężczyzn doświadczających psychozy w jednym z poznańskich szpitali. Centrum Zdrowia Psychicznego HCP. Szczególnie ważna dla mnie była relacja, którą nawiązałem z 35-letnim mężczyzną. Który był na oddziale po raz pierwszy. Powiedział mi, że ogromnie ważne jest dla niego to, że wysłuchuję go i wspierałem bez oceniania jego słów i działań. Starałem się wspierać go budując z nim pozytywną relację po jego wyjściu ze szpitala. Posługując się tym samym, co on, językiem. Motywując w sposób dobrany do danej sytuacji. Pomagając jemu znaleźć dobre wsparcie i opiekę przez profesjonalistów. Do dnia dzisiejszego mamy z sobą kontakt i w gorszych chwilach złego samopoczucia mężczyzna dzwoni do mnie by po prostu porozmawiać ze mną. Razem raźniej iść w kierunku zdrowienia.

Co mówią osoby, z którymi się spotykacie, co szczególnie sobie cenią?

Osoby, które spotykam na swojej drodze bardzo często proszą mnie o wsparcie, o rozmowę. Pytają się o profesjonalistów w swoich miejscach zamieszkania jak też, kiedy w ich regionie powstaną środowiskowe centra zdrowia psychicznego. Te osoby, które już miały sposobność doświadczyć wsparcia przez Asystentów zdrowienia uważają, że robimy dobrą robotę. Są bardzo zadowoleni z naszych usług, naszego towarzyszenia, pracy w zespołach mobilnych i Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego. Prawdą też jest to, że w naszym kraju nie możemy na dzień dzisiejszy pomóc i wspierać na dużą skalę, ponieważ jest nas jeszcze za mało. Osobiście moim marzeniem jest pracować w zespole terapeutycznym w podejściu Otwartego Dialogu.

Jaką macie rolę w dokonującej się reformie systemu zdrowia psychicznego?

Naszą główną rola w dokonującej się reformie systemu zdrowia psychicznego jest wypełnienie brakującego elementu w systemie zdrowia psychicznego. Jesteśmy pomostem pomiędzy osobami w kryzysie i ich rodzin a profesjonalistami.

  • Edukowanie
  • Animowanie
  • Budowanie świadomości
  • Przekonywanie, że wyzdrowienie jest możliwe

Gdzie mogą być zatrudniani Asystenci Zdrowienia?

 W pilotażowych Centrach Zdrowia Psychicznego, których jest w Polsce 27 i w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego, które są bardzo ważne dla lokalnej społeczności. Mam nadzieję, że będziemy mogli być zatrudniani w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, do których często trafiają osoby, które nie radzą sobie dobrze w życiu, bo borykają się z kryzysem psychicznym. Odnoszę wrażenie, że wszystko idzie w dobrym kierunku, ponieważ specjaliści zaczęli widzieć, że jesteśmy przydatni, że osoby w kryzysie i ich rodziny nas bardzo potrzebują.

Jak uzyskać certyfikat AZ w Polsce?

Co daje szkolenie na Asystenta Zdrowienia?

 Te warsztaty dają możliwość przyjrzenia się, czym jest asertywność, stawianie granic, wyznaczanie sobie realistycznych zadań. Każdy, kto w nich uczestniczył, mógł wziąć dla siebie coś wartościowego, zależało to od indywidualnych chęci, motywacji, zaangażowania, otwartości, stanu zdrowia. Poznawaliśmy tam siebie, swoje możliwości. Trenerzy, dzielili się swoim doświadczeniem. Uczyliśmy się od nich, jak być lepszymi ludźmi, lepiej radzącymi sobie w życiu. Uczyliśmy się rozumieć, że całe życie jest drogą rozwoju osobistego, że jest sumą zachowań i wyborów wynikających z naszych myśli, emocji, reakcji.

Po skończonych warsztatach – szkoleniu każdy, kto chciał podejmował staż w placów służby zdrowia psychicznego, i musiał wypracować ilość godzin, co upoważnia każdą osobę do certyfikacji.

Na chwilę obecna osoby w remisjach są bardzo zainteresowane odbyciem takiego warsztatu, ale z braku możliwości finansowych i projektowych na dzień dzisiejszy takie warsztaty się nie odbywają.

Możesz nas wesprzeć darowizną, która będziemy mogli przeznaczyć na warsztaty dla Asystentów Zdrowienia

Darowizny

Proszę Państwa razem możemy dokonać dobrych zmian, kierując się mottem

„Odwaga jest kluczowym elementem wszystkich działań”. Wierzę i jestem przekonany, że dobre zmiany zostaną dokonane.

Dziękuję

Krzysztof Henczak – Asystent Zdrowienia Koordynator

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl