Narodowy Program Deinstytucjonalizacji – potrzeba przyjęcia i realizacji

Drodzy,
.
Serdecznie zapraszam Was na seminarium eksperckie  Narodowy Program Deinstytucjonalizacji – potrzeba przyjęcia i realizacji, które odbędzie się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ul. Długa 23/25 w Warszawie 5 grudnia 2017 r. w godz. 10.00-14.30.
.
Wciąż jest możliwość uczestniczenia – a zdecydowanie warto tam być.
.
Do Pani Premier Beaty Szydło został skierowany apel RPO oraz organizacji społecznych w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych (w załączeniu).
.
W załączeniu przesyłam apel i program seminarium.
Potwierdzenie udziału w seminarium na adres mail j.zakowska@brpo.gov.pl
.
Pozdrowienia!
.
Przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych i Rozwiązywania Problemów Osób z Niepełnosprawnościami przy Urzędzie Miasta Łodzi.
.
Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Kolomotywa”
.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl