Konf Gdańsk

Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w dniach 21- 26 września 2014 r. Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym mającym na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych – w szczególności schizofrenii i przybliżeniu trójmiejskiej społeczności problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tolerancji względem osób chorujących psychicznie.

Główne wydarzenie obchodów odbędzie na Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie zlokalizujemy Trójmiejski Punkt Informacyjny o ofertach wsparcia dla osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. W ramach Dni Solidarności zapraszamy do udziału: w konferencji i warsztatach pt.: „Otworzyć Bramy Tolerancji jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie”.

Załączniki:

Informacja Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Program

Zaproszenie na Dni Solidarności – Trójmiasto 2014

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl