Ochrona Zdrowia Psychicznego w Polsce – Raport RPO


Działalność Fundacji jest możliwa tylko dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu.   Przekaż 1% podatku


Tutuł raportu: OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W POLSCE: wyzwania, plany, bariery, dobre praktyki
Opracowanie: Raport powstał w ramach prac Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warszawa, maj 2014

„Czy stan ochrony zdrowia psychicznego wymaga radykalnych zmian administracyjnych i prawnych? Czy jest to „zapomniany obszar” praw człowieka i pacjenta w naszym kraju, a zaniedbania są fundamentalne czy też system ochrony zdrowia psychicznego jest po prostu częścią ogólnej „mizerii” polskiego systemu ochrony zdrowia? Na te pytania odpowiada w sposób jasny i syntetyczny przedstawiony Państwu zbiór opracowań wielu autorów.”

Tak zaczyna się wstęp Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Ireny Lipowicz, do Raportu dotyczącego ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Zachęcamy Państwa do lektury tej bardzo ważnej dla nas publikacji, która mówi o wyzwaniach i barierach, przed którymi stoimy oraz o dobrych praktykach i planach jakie mają różne organizacje działające w naszym kraju. Również Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu miała możliwość opublikowania swoich dokonań  i przedstawić swoje plany na przyszłość w podrozdziale Dobre praktyki.

Dodatkowo chcemy się pochwalić tym, że pani prezes Regina Bisikiewicz, jest członkiem grupy działającej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Poniżej Raport Rzecznika Praw Obywatelskich do pobrania w pliku *pdf

Raport RPO 2014

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl