Oświadczenie Prezesa z dnia 04.08.2017

Szanowni Państwo,
Oświadczam, że Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu nie ma nic wspólnego z Fundacją Otwarty Dialog.
Nie mamy żadnych powiązań osobowych, nie byliśmy ani nie jesteśmy zaangażowani w żadne akcje antyrządowe.
Nastąpiła zbieżność dwóch słów z naszej nazwy.
.
Prezes zarządu
Regina Bisikiewicz

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl