Podsumowania 2019 roku pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego

Konferencja podsumowująca roczne funkcjonowanie Centrów Zdrowia Psychicznego odbywa się 13.12.2019 roku, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jest ich w tej chwili w Polsce 27. W przyszłym roku do listy centrów dołączy 8 miejsc. O tym gdzie są i jak działają, można sprawdzić na stronie CZP.org.pl

Na spotkaniu są liderzy Centrów Zdrowia Psychicznego i asystenci zdrowienia czyli osoby, które mają za sobą doświadczenie kryzysu, przeszli przez kurs asystentów zdrowienia i staż w szpitalu psychiatrycznym, żeby wspierać ludzi, którzy trwają w kryzysie psychicznym i ich bliskim. Są też przedstawiciele osób bliskich ludzi doświadczających kryzysu psychicznego.

Przypominamy, że z pomocy specjalistów – psychiatry, psychologa, psychoterapeuty – mogą bezpłatnie skorzystać także osoby nieubezpieczone. Mają one prawo do refundowanych leków. Do lekarza psychiatry nie jest potrzebne skierowanie. Do Centrów Zdrowia Psychicznego można przyjść po pomoc w godzinach 8-18 bez uprzedniego umawiania się na wizytę.

podczas podsumowania roku pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego było dużo mocnych znaków podkreślających współpracę na rzecz zmian w psychiatrii środowiskowej:

  • wręczenie przez Mariusza Panka statuetek fundacji „Leonardo” – dr Markowi Balickiemu oraz prof. Jackowi Wciórce za wkład na rzecz zdrowia psychicznego.
  • wręczenie przez Agnieszkę Polak honorowego członkostwa w Stowarzyszeniu Asystentów Zdrowienia Reginie Bisikiewicz, Izabeli Ciuńczyk i Mariuszowi Pankowi. Do zaszczytnej roli honorowych członków stowarzyszenia dołączyli także liderzy pilotażu CZP – dr M. Balicki i prof. J. Wciórka. 

„W dowód wdzięczności za przemienienie idei EX – IN / Asystent Zdrowienia na grunt polski oraz uznania zaangażowania w proces deinstytucjonalizacji polskiej psychiatrii z udziałem Asystenta Zdrowienia” – czytamy na dyplomie.

  • dzisiejsze spotkanie prowadziła Izabela Ciuńczyk, której zespół pracowników ŚCZP zaprezentował jak pracuje się w modelu łączącym oparcie społeczne i medyczne.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl