Dlaczego warto nas wspierać?

Chcemy, aby rodzina w kryzysie otrzymała pomoc!

  • Prowadzimy działania, które mają na celu pomoc rodzinom w przezwyciężaniu kryzysów. 
  • Pracujemy zgodnie ze skutecznym podejściem Otwartego Dialogu.

Od 2011 roku wyszkoliliśmy 100 terapeutów i dotarliśmy z pomocą do ponad 500 rodzin.

Paradoks dialogu może polegać na jego prostocie i złożoności. Jest tak prosty, a jednocześnie tak skomplikowany, jak życie. Jednak dialog to coś, przed czym nie da się uciec. Jest jak oddychanie, praca, miłość, hobby, jazda samochodem

prof Jaakko Seikkula, Jyvaskyla University, Finlandia

Leczenie dostosowane do potrzeb pacjenta oraz systemowa terapia nie jest w Polsce praktyką powszechną, a interes chorego i jego rodziny często przegrywa z inercją psychiatrycznych instytucji. Ważnym krokiem w kierunku zmiany tej sytuacji byłoby wprowadzania podejścia opartego na „Otwartym Dialogu"

prof Bogdan de Barbaro, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński 

Badania efektywności systemu Otwartego Dialogu wykazują, że 86% pacjentów wraca do poprzedniej aktywności, a 82% nie doświadcza żadnych utrzymujących się objawów. Takich efektów leczenia nie odnotowano dotychczas w światowej Psychiatrii! Dlatego działania naszej Fundacji zmierzają do upowszechnienia „Otwartego Dialogu” w praktyce psychiatrycznej w Polsce.

Życie jest procesem. Nie da się przewidzieć gdzie nas zaprowadzi. Każdy ma inną historię życia - to co możemy zrobić to pomóc osobie znaleźć własną drogę, własne rozwiązanie. Mogę BYĆ z drugą osobą, ale NIE mogę ZROBIĆ czegoś dla niej. RAZEM można szukać drogi.

dr Werner Schuetze, Dialogische Praxis, Niemcy

Pragniemy stworzyć w Polsce środowisko, w którym ludzie z zaburzeniami psychicznymi – przy wsparciu profesjonalistów, rodzin i sieci społecznej, będą mogli:

Współpracujemy z ośrodkami europejskimi i amerykańskimi.

  • umacniać nadzieję, że wyzdrowienie jest możliwe,
  • nabierać motywacji do zdrowienia poprzez wykorzystanie własnych zasobów,
  • podejmować ważne role społeczne, w tym służąc swoim doświadczeniem innym,
  • mieć długoterminowe wsparcie w procesie zdrowienia i budowania relacji społecznych,
  • w sytuacjach kryzysowych podejmować efektywne leczenie z udziałem rodziny i sieci społecznej,
  • a jeśli potrzeba korzystać z małych placówek leczenia stacjonarnego

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu powstała w 2006 r. W ciągu ostatnich trzech lat działalności skupiliśmy się na promocji zdrowia psychicznego, ochronie praw i godności osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, na promowaniu kultury sprzyjającej zdrowieniu oraz budowaniu przekonania, że wyzdrowienie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jest możliwe. Aktualnie skupieni jesteśmy na dwóch projektach: „Otwarty Dialog” i „Ekspert przez doświadczenie”.


„Otwarty Dialog” – system leczenia skoncentrowany na rodzinie i sieci społecznej pacjenta – został stworzony przez prof. Jaakko Seikkulę i Birgittę Alakare w Finlandii, stosowany w leczeniu schizofrenii, jako alternatywa dla długotrwałej hospitalizacji. Badania efektywności tego systemu wykazują, że 86% pacjentów wraca do poprzedniej aktywności, a 82% nie doświadcza żadnych utrzymujących się objawów. Takich efektów leczenia nie odnotowano dotychczas w światowej Psychiatrii! Dlatego działania naszej Fundacji zmierzają do upowszechnienia „Otwartego Dialogu” w praktyce psychiatrycznej w Polsce.


Program edukacyjno-rozwojowy „Ekspert przez doświadczenie” jest skierowany do osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych, które poprzez osobiste zaangażowanie rozwiną kompetencje zawodowe przygotowując się do roli partnerów w pracy zespołów terapeutycznych, zespołów edukacyjnych i innych podmiotów opieki psychiatrycznej. Program ten ma na celu reintegrację jego uczestników ze środowiskiem, odbudowę relacji społecznych i zwiększenie szans na rynku pracy.


Zmiany w psychiatrii postępują wolno, a osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego potrzebują konkretnych działań już DZISIAJ! Razem możemy dać im nadzieję na wyzdrowienie!


Z góry dziękuję za Państwa współudział w budowaniu lepszej przyszłości!

Szanowni Państwo!

Regina Bisikiewicz – Prezes fundacji

© 2009-2015 Polski Instytut Otwartego Dialogu