Regina Bisikiewicz prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu znalazła się w gronie 10. bohaterek europejskiego zdrowia psychicznego

Prezes fundacji wśród bohaterek europejskiego zdrowia psychicznego

Regina Bisikiewicz prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu znalazła się w gronie 10. bohaterek europejskiego zdrowia psychicznego.

Artykuł poświęcony kobietom, które w ostatnich latach zaangażowały się w dziedzinie zdrowia psychicznego, oraz tym, które były pionierami w historii opublikowało Mental Health Europe (MHE).

Mental Health Europe to europejska pozarządowa organizacja sieciowa zaangażowana w promowanie pozytywnego zdrowia psychicznego.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl