A

Prof. Jaakko Seikkula na konferencji w Warszawie

„OTWARTY DIALOG” przywraca zdrowie psychiczne

Światowy autorytet i pionier w dziedzinie psychiatrii – prof. Jaakko Seikkula, University of Jyvaskyla, Finlandia, był gościem konferencji, która odbyła się 23. – 24.10.2014 roku w Warszawie

 „Otwarty Dialog” (ODA) – system leczenia skoncentrowany na rodzinie i sieci społecznej osoby w kryzysie psychicznym. Metoda od ponad 30 lat jest rozwijana w całej Skandynawii, a obecnie w wielu krajach europejskich, a także w USA. System ten zakłada szybką interwencję we wczesnej fazie kryzysu psychicznego, dostosowanie leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny,
oraz postrzeganie leczenia jako procesu wykorzystującego różne metody terapeutyczne. W rezultacie pacjent ma szansę na pełne wyzdrowienie.

Program:

  • Historia powstania ODA
  • ODA w organizowaniu praktyki psychiatrycznej
  • 7 głównych zasad ODA
  • Zespół terapeutyczny ODA
  • Ukierunkowanie dialogów na mobilizację zasobów pacjenta, rodziny i sieci społecznej
  • ODA a neuroleptyki
  • Skuteczność ODA potwierdzona praktyką i badaniami

Uczestnicy:

Adresatami konferencji byli psychiatrzy, lekarze rodzinni, pediatrzy, terapeuci pracujący w różnych podejściach psychoterapeutycznych, pielęgniarki, pedagodzy, pracownicy socjalni, doradcy zawodowi, pracownicy instytucji wspierających system ochrony zdrowia psychicznego, osoby doświadczone
w chorobie, ich rodziny i sieć społeczna.

 

Miejsce:

23.10.2014 (czwartek) w godz. 10.30 – 14.30 – wykłady

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40)

 24.10. 2014 (piątek) w godz. 9.00 – 13.00 – warsztaty

Szpital Wolski (Warszawa, ul. Kasprzaka 17)

 

Konferencja w Warszawie: 23-24.10.2014r.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl