Program konferencji Wieliczka

27 listopada 2014 r. (czwartek)

09:00 – 09:30 Rejestracja i zaproszenie na kawę

09:30 – 13:00 – Sesja pierwsza 

09:30 – 09:45 Powitanie Gości: Jacek Juszkiewicz (Starosta Wielicki), Beata Walter (Fundacja Leonardo)

09:45 – 13:00 Filozofia i praktyka Otwartego Dialogu / Moderacja: Profesor dr hab. Bogdan de Barbaro (Katedra Psychiatrii CM UJ)

9:45 – 11:00 Otwarty Dialog: terapia czy sposób życia? – Profesor Jaakko Seikkula (University of Jyväskylä)

11:00 – 12:15  Otwarty Dialog: możliwości i ograniczenia – Dr Werner Schuetze (Dialogische Praxis)

12:15 – 12:45 Otwarty Dialog w Polsce – co już osiągnęliśmy? – mgr Regina Bisikiewicz (Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu) 

13:00 – 14:00 Obiad

14:00 – 15:30 Sesja druga 

W poszukiwaniu społecznej przestrzeni dla zdrowienia – perspektywa powiatowa Prowadzenie sesji: Profesor Jaakko Seikkula (University of Jyväskylä)

Uczestnicy dyskusji:

Powiat wielicki (województwo małopolskie):

Jacek Juszkiewicz (Starosta Wielicki), Marcin Matuszyk (Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej i Zdrowia), Ryszarda Zakrzewska (Dyrektor PCPR w Wieliczce), Marta Cichońska (psychiatra, Zespół Leczenia Środowiskowego w Wieliczce), Mariusz Panek (Fundacja Leonardo), Hubert Kaszyński (socjolog, pracownik socjalny, Instytut Socjologii UJ

Powiat trzebnicki (województwo dolnośląskie):

Robert Adach (Starosta Trzebnicki), Zofia Kaczmarek (Dyrektor PCPR w Trzebnicy), Artur Kania (Sekretarz Powiatu), Dobrosława Dzierzgowska-Herman (Pełnomocnik ds. Zdrowia), Monika Malicka (współpracownik Pełnomocnika ds. Zdrowia)

Zespół reflektujący:

Profesor dr hab. Bogdan de Barbaro (Katedra Psychiatrii CM UJ),
lek. med. spec. psychiatra Anna Przewłocka,
Profesor dr hab. Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

15:30 – 16:30 Sesja trzecia

W poszukiwaniu optymizmu i zasobów: raz jeszcze
Wprowadzenie do dyskusji z udziałem zaproszonych gości: Profesor dr hab. Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie)

16:30 – 17:00 Podsumowanie pierwszego dnia

Profesor Jaakko Seikkula (University of Jyväskylä),
lek. med. spec. psychiatra Anna Przewłocka,
dr hab. Hubert Kaszyński (Instytut Socjologii UJ)

Dzień drugi: 28 listopada 2014 r. (piątek)

Warsztaty

9:00 – 11:30 Warsztat otwartego dialogu – prowadzenie:

Profesor Jaakko Seikkula (University of Jyväskylä),
Dr Werner Schuetze (Dialogische Praxis) Sesja Otwartego Dialogu – Scenka;
Komentarz i dyskusja o zasadach pracy w podejściu otwartego dialogu

11:30 – 12:00 Przerwa na kawę

12:00 – 13:30 Warsztat otwartego dialogu (cd.)

13:30 – 14:00 Podsumowanie konferencji

14:00 Obiad


Organizatorzy Konferencji:

Starostwo Powiatowe w Wieliczce
Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Fundacja Leonardo
Rzecznik Praw Obywatelskich
Zakład Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ


Warunki uczestnictwa:

Wymagana jest rejestracja Uczestnika:
– Imię i nazwisko,
– Telefon kontaktowy,
– Firma / Instytucja
– Stanowisko,
Powyższe dane prosimy wysłać na adres konferencja @ fundacja-leonardo.pl


Udział w konferencji jest bezpłatny.


Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl