Przekaż 1.5%

Pobierz darmowy program

Przekaż 1.5% podatku
KRS: 0000251022

Zmiany w polskim systemie Ochrony Zdrowia postępują bardzo wolno.
Wspierając działania naszej fundacji możesz już dzisiaj pomóc wielu osobom.
Pobierz bezpłatny program do rozliczania PIT na www.pity.otwartydialog.pl

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu z siedzibą w Ligocie Pięknej koło Wrocławia, działa od 2006 roku.

Naszym celem jest, aby każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego miała szansę na wyzdrowienie. Aby to było możliwe, dotychczasowy system opieki zdrowotnej, ukierunkowany na proces chorowania,  oparty na hospitalizacji, izolacji, stygmatyzacji, traumie i lęku przed przyszłością, powinien być zastąpiony nowym podejściem, ukierunkowanym na proces zdrowienia. W oparciu o współpracę z wieloma ośrodkami polskimi i europejskimi, pragniemy stworzyć na terenie powiatu trzebnickiego środowisko, w którym ludzie z zaburzeniami psychicznymi będą mogli:

  • umacniać  nadzieję, że wyzdrowienie  jest możliwe,
  • nabierać motywacji do zdrowienia poprzez wykorzystanie własnych zasobów,
  • podejmować ważne role społeczne, w tym służąc swoim doświadczeniem innym,
  • mieć długoterminowe wsparcie w procesie zdrowienia i budowania relacji społecznych,
  • w sytuacjach kryzysowych podejmować efektywne leczenie z udziałem rodziny i  sieci społecznej,  
  • a jeśli potrzeba korzystać z małej placówki leczenia stacjonarnego.

Z góry dziękuję za przekazanie 1% na rzecz naszej fundacji,

Regina Bisikiewicz
Prezes fundacji

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl