Pobierz darmowy program

Przekaż 1% podatku
KRS: 0000251022

Zmiany w polskim systemie Ochrony Zdrowia postępują bardzo wolno.
Wspierając działania naszej fundacji możesz już dzisiaj pomóc wielu osobom.
Pobierz bezpłatny program do rozliczania PIT 2017 na www.pity.otwartydialog.pl

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu z siedzibą w Ligocie Pięknej koło Wrocławia, działa od 2006 roku.

Naszym celem jest, aby każda osoba doświadczająca trudności w zakresie zdrowia psychicznego miała szansę na wyzdrowienie. Aby to było możliwe, dotychczasowy system opieki zdrowotnej, ukierunkowany na proces chorowania,  oparty na hospitalizacji, izolacji, stygmatyzacji, traumie i lęku przed przyszłością, powinien być zastąpiony nowym podejściem, ukierunkowanym na proces zdrowienia. W oparciu o współpracę z wieloma ośrodkami polskimi i europejskimi, pragniemy stworzyć na terenie powiatu trzebnickiego środowisko, w którym ludzie z zaburzeniami psychicznymi będą mogli:

  • umacniać  nadzieję, że wyzdrowienie  jest możliwe,
  • nabierać motywacji do zdrowienia poprzez wykorzystanie własnych zasobów,
  • podejmować ważne role społeczne, w tym służąc swoim doświadczeniem innym,
  • mieć długoterminowe wsparcie w procesie zdrowienia i budowania relacji społecznych,
  • w sytuacjach kryzysowych podejmować efektywne leczenie z udziałem rodziny i  sieci społecznej,  
  • a jeśli potrzeba korzystać z małej placówki leczenia stacjonarnego.

Z góry dziękuję za przekazanie 1% na rzecz naszej fundacji,

Regina Bisikiewicz
Prezes fundacji

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl