Spotkanie w Narodowej radzie Rozwoju 14 marca 2018r w Warszawie

                                              

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, jako Asystent Zdrowienia – Koordynator projektów i przedstawiciel Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu zostałem zaproszony przez Biuro do Spraw Narodowej Rady Rozwoju, Samorządu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zebranie Sekcji „Ochrona zdrowia”, które odbyło się 14 marca 2018r. o godz. 11.00. Spotkanie miało miejsce w Gabinecie Wojskowym Pałacu Prezydenckiego.

Na Spotkaniu przybili przedstawiciele Narodowej Rady Rozwoju, Kancelaria Prezydenta RP, Narodowego Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Rządu RP, Minister Zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Pacjentów, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego dr Tomasz Rowiński, reprezentujący Polski Instytut Otwartego Dialogu, Mateusz Biernat – Ekspert Akademia Liderów i przedstawiciele pozarządowe Fundacje i Stowarzyszenia.

Tematem posiedzenia sekcji „Ochrony Zdrowia” była, Reforma psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Podsumowanie dotychczasowych działań i plany na przyszłość.

Zwrócono uwagę przede wszystkim na program pilotażowy wsparcia środowiskowego w kontekście realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, reformowanie opieki psychiatrycznej z perspektywy użytkowników, rodzin i organizacji pozarządowych. Przedstawione zostały zadania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w ochronie zdrowia psychicznego i reformowaniu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Omówiono również przebieg I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który został zorganizowany pod honorowym patronatem Prezydenta RP w 2017 r.

Program pilotażowy wsparcia środowiskowego w kontekście realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przedstawił prof. Jacek Wciórka, Instytut Psychiatrii i Neurologii  

Pan dr Tomasz Rewiński reprezentujący Polski Instytut Otwartego Dialogu przedstawił i omówił bardzo ważny temat zmian psychiatrycznej opieki zdrowotnej i ważna rolę, która będą mieli Asystenci Zdrowienia.

Pan Mateusz Biernat – Akademia Liderów, omówił potrzebne zmiany i walkę z stygmatyzacja pacjentów.

Zabrałem głos w Imieniu Asystentów Zdrowienia Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu i przedstawiłem, jaka ważna role będziemy odgrywali w, reformie psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Polsce.

Krzysztof Henczak – psychoterapeuta, asystent zdrowienia – Koordynator projektów – PIOD

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl