Sprawozdania OPP 2019

1. Sprawozdanie merytoryczne OPP 2019
Pobierz


2. Rachunek zysków i strat OPP 2019
Pobierz


3. Bilans OPP 2019
Pobierz

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl