Triest

Triest we Włoszech – model środowiskowy o jakim marzą Polacy

W kwietniu byliśmy z wizytą studyjną w Triest – mieście w północnych Włoszech, które od 35 lat jest symbolem udanej transformacji systemu ochrony zdrowia psychicznego.

Wizyta  pokazała nam, że to, co jest obecnie ogromnym wyzwaniem dla polskiej psychiatrii, a mianowicie rozpoczęcie procesu przejścia z modelu instytucjonalnego do opieki świadczonej w społeczności lokalnej – stało się faktem w regionie Triest (240 tys mieszkańców). Okazało się, że cała Europa korzysta z doświadczeń Triestu – co roku wizytuje to miasto tysiąc osób.

Model środowiskowy funkcjonuje w regionie Triest od 1979 roku, a uzyskane rezultaty dla osób doświadczających zaburzeń psychicznych i dla całego systemu społecznego są spektakularne:

  1. w regionie działają cztery Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego (ŚCZP), które realizują trzy funkcje: prewencja, leczenie i rehabilitacja.
  2. zmniejszyła się znacząco liczba hospitalizacji (w ŚCZP I na oddziale psychiatrycznym szpitala ogólnego), a średni czas pobytu na oddziale to 7-10 dni
  3. tylko 10% przyjęć na oddział jest bez zgody
  4. w regionie istnieje sieć mieszkań wspomaganych i działa 15 spółdzielni socjalnych zatrudniających 600 osób
  5. nie ma w ogóle osób kierowanych  do szpitala z nakazu sądowego (tzw detencja)
  6. zmniejszyła się o 50% liczba samobójstw.

Przy tym wydatki na psychiatrię zmniejszyły się o 30%:

– 1971 – 28 mln Euro

– 2010 – 18 mln Euro.

Tych faktów nie można pominąć! 

Przygotowując rozwiązanie  dla Polski na lata 2016-2020 mamy szansę skorzystać z dobrych praktyk Włochów. Ponadto możemy  uzyskać bezpośrednią pomoc ekspertów z Triest gdyż są ośrodkiem dedykowanym do takich projektów przez Światową Organizację Zdrowia.

Więcej informacji :

Centrum Współpracy z WHO ds Badań i Kształcenia w Trieście, we Włoszech.

Środowiskowy System Opieki nad Zdrowiem Psychicznym w Trieście i okolicach.

Leczenie w warunkach domowych i „gościnność” w kompleksowym Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego.

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl