Uzyskaj pomoc

Ramowy plan sesji terapeutycznej:

  • Sesja rodzinna trwa – w zależności od potrzeby od 60 do 90 minut i optymalnie uczestniczą w niej członkowie rodziny mieszkający razem oraz inne ważne dla osoby doświadczającej kryzysu osoby. Ich obecność jest ustalana razem z zespołem terapeutycznym. Miejsce spotkania wyznaczane jest wspólnie z rodziną, biorąc pod uwagę również wizyty zespołu mobilnego w miejscu zamieszkania. W skład zespołu terapeutycznego wchodzą psychologowie, specjaliści psychologowie kliniczni, lekarze psychiatrzy, pielęgniarki oraz pracownicy pomocy społecznej. Do każdej rodziny przydzielony jest 2-3 osobowy zespół, którego skład nie ulega zmianie.
  • Każda sesja rozpoczyna się otwartym pytaniem, członkowie zespołu terapeutycznego nie narzucają tematów, nie udzielają porad, nie oceniają. Podczas rozmowy w razie potrzeby wymieniają się między sobą refleksjami dając rodzinie okazję do wysłuchania ich odczuć z poruszanych tematów. Zakończenie spotkania sprowadza się do podsumowania poruszanych wątków i ustaleniu dalszych form pomocy.

 

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl