Zespół

Regina Bisikiewicz – prezes Fundacji

coach rozwoju osobistego, absolwentka m. in. Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz kierunku Management w Harward Business School, prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu, wiceprezes zarządu Leadershp Management Polska sp. z o.o., Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet, mówca motywacyjny na konferencjach krajowych i międzynarodowych, koordynator międzynarodowego projektu Leonardo Partnership (2013-2015: Finlandia, Dania, Norwegia, Niemcy, Austria i Polska) pt.: Europejskie partnerstwo na rzecz rozpowszechnienia Otwartego Dialogu, od kilku lat promuje w Polsce Otwarty Dialog – obiecujące podejście do leczenia zaburzeń psychicznych, rozwijane z powodzeniem w kilku krajach Europy.

dr Werner

dr Werner Schütze – wiodący terner Otwartego Dialogu

specjalista psychiatra dorosłych, dzieci i młodzieży, psychoterapeuta i terapeuta rodzinny, członek Międzynarodowej Organizacji oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Leczenia Psychoz. Jeden z twórców nowoczesnego systemu leczenia środowiskowego w Niemczech. Wiodący trener podejścia „Otwarty Dialog” jako metody leczenia zaburzeń psychicznych, w tym kryzysów psychotycznych. Wieloletni dyrektor Klinik für Psychiatrie, PsychotherapieundPsychosomatik der HavellandKliniken GmbH, Niemcy. Obecnie Dialogische Praxis, Berlin

FR WISLA 1A 2015-1

dr Renata Wallner – trener Otwartego Dialogu, moderator spotkań sieci społecznej oraz zespołu mobilnego

dr n. med., specjalista psycholog kliniczny, pedagog, pracownik dydaktyczny i naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o. we Wrocławiu. Absolwentka międzynarodowego szkolenia w podejściu „Otwarty Dialog”, a także licznych szkoleń psychoterapeutycznych, atestowanych przez PTP m.in. w zakresie systemowej terapii rodzin oraz analitycznej psychoterapii grupowej, a także terapeuta środowiskowy PTP. Konsultant warsztatów „Ex-Inn” oraz trener podejścia „Otwarty Dialog”. Wspólnie z wiodącym trenerem dr Werner Schütze prowadzą „Kurs podstawowy i warsztaty w podejściu otwartego dialogu i terapii sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego”. Realizuje projekty upowszechniające podejście „Otwartego Dialogu”, ostatnio m.in. Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich- „Obudźmy Nadzieję” – wyzdrowienie jest możliwe – powiat trzebnicki” (MPIPS), w ramach którego organizowane są zespoły mobilne i spotkania sieci społecznych osób w sytuacji kryzysu psychicznego.

Na stronę2a

Aleksandra Lisińska-Jarża – moderator zespołu mobilnego

psycholog, absolwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych na Uniwersytecie Wrocławskim, absolwentka kursu „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”, aktualnie w trakcie szkolenia terapeutycznego w podejściu Gestalt. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii. W latach 2012-2014 związana z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, gdzie rozwijała umiejętności pracy z klientem indywidualnym oraz grupą – prowadząc warsztaty i grupę wsparcia dla studentów wrocławskich uczelni wyższych.

Obecnie kontynuuje pracę z grupami prowadząc warsztaty rozwoju osobistego „Kształtowanie Zwycięzców”. Od września 2014 roku jest współpracownikiem Fundacji „Polski Instytut Otwartego Dialogu”, koordynatorem i terapeutą w zespole mobilnym. Promuje ideę Otwartego Dialogu współorganizując i występując na konferencjach i warsztatach. Od sierpnia 2013 roku związana z XII Oddziałem Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, gdzie pracuje z pacjentami indywidualnymi oraz współprowadzi terapię rodzin. W idei Otwartego Dialogu szuka – i  odnajduje – inspiracji dla towarzyszenia rodzinom w ich opowieściach.

____

dscf1442

Joanna Hautz-Sołtysiak – moderator zespołu mobilnego  w Otwartym Dialogu.
Teolog, doradca życia rodzinnego, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, absolwentka Podyplomowych Studiów Nauk o Rodzinie, absolwentka kursu “Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego”, absolwentka Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii.

W fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu była moderatorem grupy wsparcia dla rodzin osób doświadczonych kryzysem psychicznym, koordynatorem spotkań “Rozmawiajmy o zdrowieniu” dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, obecnie jest moderatorem spotkań w Otwartym Dialogu i trenerem asystentów zdrowienia.

Od 2007 roku jest dyrektorem Poradni Rodzinnej ANTONI we Wrocławiu.

Krzysztof Henczak – Asystent zdrowienia , Koordynator projektów w Polskim Instytucie Otwartego Dialogu

Asystent zdrowienia- certyfikowany , National Empowerment Center / Emocjonalne eCPR Trener certyfikowany główny przedstawiciel na Polskę przez dr Daniela Fishera. Absolwent kursu “Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego” Moderator w podejściu Otwartego Dialogu. Obecnie studiuje w Instytucie Psychologii Stosowanej na kierunku Psychoterapii w Poznaniu.

Od marca 2018 roku jest koordynatorem Fundacji „Polski Instytut Otwartego Dialogu”, prowadzę linię telefoniczną wsparcia kryzysowego dla rodzin i osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, prelegent,  Jestem zaangażowany na rzecz poprawy życia ludzi życiowo doświadczonych oraz na rzecz zmian w polskim systemie. Byłem współorganizatorem światowej konferencji pn. 24th International Network Meeting for the Treatment of Psychosis, która zgromadziła – po raz pierwszy w Polsce,  praktyków i  entuzjastów Otwartego Dialogu z całego świata. Promuje ideę Otwartego Dialogu.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl