Nowy Projekt: „Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych Zlecana ze Środków PFRON”

                             ……………. 

Polski Instytut Otwartego Dialogu zaprasza osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, które przeżyły kryzys psychiczny i mieszkają we Wrocławiu na Warsztaty terapeutyczno – edukacyjne Asystent Zdrowienia

Terminy Warsztatów:

Warsztaty będą się odbywały w 12   trzydniowych modułach: w piątki, soboty, niedziele godzinach: piątek godz. 16.00-20.00;sobota godz. 9.00-17.00;niedziela godz. 9.00-17.00 warsztatów przeznaczonych dla 14-18 osób.
Warsztaty będą się odbywały we Wrocławiu przy ul. Sudeckiej 98 w Szkole Podstawowej NAVIGO

Moduł 1: ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE
29.06-01.07.2018
Moduł 2: UMACNIANIE (Empowerment)
13.07-15.07.2018
Moduł 3: DOŚWIADCZENIE I UCZESTNICTWO
27.07-29.07.2018
Moduł 4: ZDROWIENIE
31.08-02.09.2018
Moduł 5: TRIALOG
14.09-16.09.2018
Moduł 6: SAMOPOZNANIE
28.09-30.09.2018
Moduł 7: PEŁNOMOCNIK OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ
12.10-14.10.2018
Moduł 8: OCENA PROCESU ZDROWIENIA
26.10-28.10.2018
Moduł 9: TOWARZYSZENIE I WSPIERANIE
16.11-18.11.2018
Moduł 10: RADZENIE SOBIE W KRYZYSIE, PODSUMOWANIE WARSZTATÓW
23.11-25.11.2018
Moduł 11: Interwencja w kryzysie
07.12-09.12.2018
Moduł 12: Zakończenie i podsumowanie warsztatów
14.12-16.12.2018

Kontakt w sprawie zapisania się na warsztaty:
Joanna Hautz-Sołtysiak tel. 504 693 154, adres mailowy:   fundacja@otwartydialog.pl
strona:  www.otwartydialog.pl

Kim są Asystenci Zdrowienia?

Publikacje osób doświadczonych chorobą psychiczną ujawniają etiologiczną i epidemiologiczną koncepcję choroby psychicznej, która fundamentalnie różni się od tej głoszonej dawniej przez psychiatrię. Tradycyjne modele zaburzeń umysłowych są często krytykowane jako sztywne, stygmatyzujące, nieodpowiednie oraz wyniszczające. Włączanie osób doświadczonych chorobą psychiczną ma na celu wykorzystanie lekceważonej wcześniej wiedzy, zdobytej poprzez doświadczenie, w badaniach, nauczaniu i w praktyce.

O jakich doświadczeniach zatem mówimy?

Doświadczenie psychiczne to doświadczenie odmienności, choroby, niemocy oraz/lub cierpienia psychicznego i jego wpływu na ciało, duszę i tożsamość. Wiąże się ono często również z wykluczeniem wynikającym z prowadzenia trybu życia odbiegającego od powszechnie przyjętych norm. Dla wielu osób, doświadczenie psychiczne oznacza także przeżywanie kryzysu, w którym muszą skorzystać z usług w zakresie zdrowia psychicznego i są zależni od profesjonalistów. Strategie radzenia sobie, wraz z zasobami indywidualnymi i społecznymi, to kluczowe czynniki w doświadczeniu psychiatrycznym. Określają one stopień, w jakim osoby z doświadczeniami psychicznymi będą w stanie prowadzić autonomiczny i samostanowiący sposób życia i jak aktywnie będą mogły uczestniczyć w społeczeństwie.

Czym jest wiedza zdobywana poprzez doświadczenie?

Podstawę wiedzy zdobytej poprzez doświadczenie można opisać jako reflektujące doświadczenie i wiedzę niezbędną w działaniu. W jaki sposób prowadzi to do profesjonalizmu? Niektóre organizacje zainicjowane przez osoby z doświadczeniami psychiatrycznymi scharakteryzowały tę wiedzę jako:

  • Decyzję czynnego wykorzystania własnych (burzliwych) doświadczeń jako zasobów,

  • Umiejętność reflektowania na temat swoich doświadczeń i radzenia sobie z nimi,

  • Umiejętność i chęć mówienia o swoich własnych doświadczeniach i procesie reflektowania,

  • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,

  • Decyzję ujawnienia swoich własnych doświadczeń i krytycznej dyskusji o nich,

  • Umiejętność pozostawienia własnych przekonań i wartości otwartych dla dyskusji,

  • Świadome wykorzystanie doświadczeń w celu zmniejszenia barier lub zakwestionowania opinii oraz uprzedzeń,

  • Chęć nieustannego rozwijania się,

  • Konstruktywne podejście do stygmatyzacji przez społeczeństwo, dekonspirujące ją w jej funkcjach,

  • Krytyczną analizę warunków społecznych

Podsumowanie

Wiele badań wskazuje, że włączanie wiedzy osób doświadczonych chorobą psychiczną w usługi w zakresie zdrowia psychicznego oraz udzielanie przez nich porad wpływa na wzmocnienie pacjentów, wspiera rozwój sieci społecznych, zwiększa uczestnictwo w działaniach społecznych oraz poczucie odpowiedzialności i nadziei pacjentów, rozszerzając jednocześnie ich potencjał radzenia sobie i rozwiązywania problemów. Badania nad wpływem włączania Asystentów Zdrowienia w szkolenia pokazują, że są one w przeważającej mierze korzystne dla uczestników. W porównaniu z wykładami prowadzonymi przez nauczycieli niedoświadczonych chorobą psychiczną, uczestnicy zgłaszali lepszą zdolność akceptowania klientów oraz większe zrozumienie indywidualnych praw i potrzeb. Uczestnicy lepiej rozumieli jak istotna jest praca z klientem, zamiast dla klienta, a znaczenie wzmocnienia pozycji stało się bardziej oczywiste. Studenci uznali nowe aspekty pomocnych interwencji i zyskali większą świadomość koniecznej wiedzy oraz umiejętności. Zgłoszono również, że w połączeniu z wiedzą opartą na doświadczeniu, wiedza teoretyczna stała się bardziej zrozumiała. Istotną cechą wkładu ekspertów przez doświadczenie wydaje się być jego znaczenie w procesie przemiany wiedzy w zrozumienie (Scheyett, Diehl 2004; Utschakowski 2004).

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl