DSC 0286

Konferencja Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo

W dniach 27-28.11.2014 w Wieliczce odbyła się konferencja „Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo”, poświęcona dyskusji nad aktualnym stanem polskiej opieki psychiatrycznej.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli międzynarodowi eksperci z dziedziny psychiatrii:

prof. Jaakko Seikkula, University of Jyvaskyla, Finlandia – autorytet i pionier w dziedzinie psychiatrii środowiskowej,
dr Werner Schütze,  Dialogische Praxis, Niemcy – Jeden z twórców systemu leczenia środowiskowego w Niemczech.

konferencja wieliczka

prof. Jaakko Seikkula – konferencja Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo

konferencja wieliczka

dr Werner Schütze – konferencja Otwarty Dialog w trosce o zdrowe społeczeństwo

Na konferencji gościli również polscy specjaliści, samorządowcy oraz rodziny. Między innymi Profesor dr hab. Bogdan de Barbaro (Katedra Psychiatrii CM UJ), lek. med. spec. psychiatra Anna PrzewłockaProfesor dr hab. Jacek Wciórka (Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie), Jacek Juszkiewicz (Starosta Wielicki) oraz Rzecznik Praw Obywatelskich, Starostwo Powiatowe w Wieliczce, Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu, Fundacja Leonardo.

Prelegenci omawiali między innymi:

  • drogę leczenia dostosowanego do potrzeb pacjenta i jego rodziny,
  • założenia psychiatrii środowiskowej,
  • wyniki badań nad oddziaływaniem psychiatrii środowiskowej,
  • wymierne rezultaty finansowe,
  • sposoby współpracy z samorządami lokalnymi,
  • jak realizować Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) w oparciu o Otwarty Dialog…

Czytaj pełne podsumowanie.

Oglądaj pełny zapis video.

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: 504 693 154
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl