ODA Trzebnica

Kurs „Otwarty Dialog” Wrocław – Kraków

Z przyjemnością informujemy, że zakończyły się kolejne dwa roczne kursy  OTWARTEGO DIALOGU, realizowane w ramach projektu  współfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich pn. „Obudźmy Nadzieję”- wyzdrowienie jest możliwe!”.

„KURS PODSTAWOWY –  OTWARTY DIALOG I ROZWÓJ SIECI SPOŁECZNYCH  W SYTUACJI KRYZYSU PSYCHICZNEGO”.

Organizatorem były : Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu i Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo z Krakowa.

Kurs w Trzebnicy/Wrocławiu odbywał się w terminie 29.01.2016 – 25.11.2016, natomiast  w Wieliczce/Krakowie  w terminie 30.10.2015  – 22.10.2016 r.

W kursie wzięło  udział odpowiednio: 25 i 24 osoby.

Osobami prowadzącymi kurs byli:  trener dr  Werner Schütze, co- trener  dr Renata Wojtyńska, asystent trenerów : Aleksandra Krajewska, Jagoda Mroczek,  Ewa Makieła

 Kurs Otwartego Dialogu w Trzebnicy/Wrocławiu, prowadzący: trener dr Werner Schütze, co- trener dr Renata Wojtyńska.

Kurs Otwartego Dialogu w Trzebnicy/Wrocławiu, prowadzący: trener dr Werner Schütze, co- trener dr Renata Wojtyńska.

Kurs Otwartego Dialogu w Wieliczce/Krakowie, grupa absolwentów, 2016 r.

Kurs Otwartego Dialogu w Wieliczce/Krakowie, grupa absolwentów, 2016 r.

 

Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu
Tel.: +48 698 761 774
e-mail: fundacja@otwartydialog.pl